ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว  ตั้งอยู่ตำบลพานพร้าว ถนนมิ่งเมือง
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่ :  ถนนหลวงสาย 2266 ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

โทรศัพท์/โทรสาร :042451232
email : phanphrao1@gmail.com