ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง แวง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0
158