การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเชียงใหม่ และธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.)ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565

0
145

องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว ขอขอบพระคุณ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเชียงใหม่ และธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.)ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565