ประกาศ เรื่อง การเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0
96