ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง จำนวน 7,320 กล่อง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ จัดซื้อ 24 วัน (305คน)

0
292