ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

0
92

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้