ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ปึงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างอารมณ์ จำนวน ๑ ชุด

0
34

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้