หาดทรายริมโขง

ratchaphuk asked 8 เดือน ago

ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ทางหาดบ้านพานพร้าว   จะจัดให้เล่นหาดทราย  หรือไม่คะ   เพราะว่าเห็นทางหาดบ้านหัวทรายได้เตรียมการจัดโดยประชาชนในหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการไปแล้ว